Jak sfinansować kredytem realizację przetargu z Jednostkami Samorządu Terytorialnego?


Maj 05 porady kredytowe


Dlaczego kredyt pod kontrakt to idealne rozwiązanie dla twojego biznesu?

 

Wygranie przetargu, ogłoszonego przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego, to ważny sukces dla każdej firmy, ale również zaledwie pierwszy krok w biznesowych działaniach. Nierzadko zdarza się bowiem, że zwycięzca nie ma środków na realizację kontraktu. Na szczęście można go sfinansować kredytem.

Do przetargu publicznego może stanąć tak naprawdę każda firma, która nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), ale zamawiający może także brać pod uwagę kwestie związane z sytuacją ekonomiczną lub finansową oferenta zgodnie z art. 22 ust. 1b wspomnianej ustawy (źródło: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/33403/Zam.-521_USTAWA_PZP_CALOSC.pdf). To oznacza, że wykonawca musi także wykazać, że będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi, które pozwolą mu zrealizować pracę. Chodzi tu często o finansowanie kontraktów budowlanych na rzecz samorządów jak na przykład budowa drogi, rozbudowa szkoły itp. Należy jednak podkreślić, że firmy, które nie posiadają odpowiednich środków własnych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć, mogą pozyskać finansowanie zewnętrzne (na przykład kredyt pod kontrakt).

Jak sfinansować realizację kontraktu?

Przedsiębiorca, który podpisał kontrakt z Jednostką Samorządu Terytorialnego lub z Jednostką Skarbu Państwa ma tak naprawdę kilka różnych opcji na sfinansowanie realizacji tego kontraktu. Nie wszystkie rozwiązania są jednak równie korzystne i wygodne dla zwycięzcy przetargu. Firma może zdecydować się na przykład na faktoring, gdy wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności i w ten sposób może szybciej odzyskać środki zamrożone w tej fakturze. To jednak rozwiązanie głównie dla tych przedsiębiorców, którzy nie tylko realizują kontrakt co najmniej przez kilka miesięcy, ale również w ich umowie przewidziane są okresowe płatności (na przykład za wykonanie poszczególnych etapów prac). Niezbyt dobrym rozwiązaniem jest także wykup wierzytelności. Zdecydowanie korzystniejszy jest kredyt na finansowanie kontraktu.

Jeśli chodzi o pożyczanie pieniędzy z banku, przedsiębiorcy mają do dyspozycji różne oferty. Gdy planują startować w realizacji dużego projektu, a jego poszczególne etapy będą realizowane cykliczne z rozpisaniem kolejnych przetargów, dobrą decyzją może okazać się zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Jednak przy finansowaniu przetargów publicznych zdecydowanie najpopularniejszy jest kredyt obrotowy pod kontrakt.

Wiele banków ma przygotowane specjalne oferty dla tych firm, których interesuje kredyt na realizację przetargu. Przede wszystkim najlepiej w ten sposób sfinansować prace, które będą wykonywane przez kilka miesięcy. Banki oferują często wypłatę jednorazową środków lub cykliczną, w zależności od potrzeb. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to jednak kredyt bez zabezpieczeń dla firm. W tym przypadku najczęściej zabezpieczeniem jest cesja z kontraktu. Niestety, takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe. Kredyt pod zastaw kontraktu można zaciągnąć tylko wtedy, gdy w podpisanej umowie nie ma zapisu zabraniającego wykonanie cesji z kontraktu. W innym przypadku konieczne będzie zastosowanie innego zabezpieczenia (np. hipoteka). Czy jednak taki kredyt jest rzeczywiście korzystny?

kredyty na realizację kontraktu

Kredyt pod wygrany przetarg – zalety

Należy podkreślić, że kredyt pod przetarg publiczny jest postrzegany przez banki jako pożyczka o niskim ryzyku. To sprawia, że tak pozyskane pieniądze dla przedsiębiorców są relatywnie tanie w porównaniu do innych ofert kredytowych. Niskie ryzyko oznacza także, że banki stosują często uproszczoną ocenę zdolności kredytowej i uproszczone procedury, co przekłada się na niskie marże. Instytucje finansowe wymagają bardzo ograniczonej dokumentacji, jednocześnie proponując długi okres kredytowania.

Kolejną zaletą takiego kredytu jest możliwość sfinansowania nawet 70% wartości netto całego kontraktu, a do tego przedsiębiorca pozyskuje pieniądze z wiarygodnego źródła. Ważne jest także, że ryzyko finansowe ogranicza się w przypadku kredytu z cesją praw z kontraktu tylko do ram realizowania danej umowy. Oczywiście przedsiębiorca musi spełniać określone warunki, aby bank udzielił mu kredytu, nawet zakładając, że stosuje uproszczoną ocenę zdolności kredytowej firmy. Dokładne warunki zależą od konkretnego kredytodawcy. Przeważnie jednak banki wymagają, aby firm lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą funkcjonowała na rynku co najmniej kilka miesięcy (najczęściej 24 miesiące), nie posiadała zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS oraz mogła wykazać się pozytywnymi referencjami z wcześniej wykonywanych kontraktów.

KREDYT PRZETARG kredyt pod kontrakt

Kredyt na realizację przetargu jest popularnym wśród przedsiębiorców sposobem na zewnętrzne finansowanie kontraktów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Tego rodzaju rozwiązanie pozwala nie tylko pozyskać pieniądze na realizację prac, ale często także umożliwia uniknięcie utraty płynności finansowej, co mogłoby się stać, gdyby przedsiębiorca musiał skorzystać z własnych zasobów finansowych.