Kredyt czy faktoring – czym finansować bieżącą działalność?


Wrz 09 porady kredytowe


Kredyt czy faktoring – czym finansować bieżącą działalność?

Dla wielu firm zewnętrzne finansowanie jest ważne dla zapewnienia płynności finansowej i możliwości bezpiecznego funkcjonowania na rynku. Do najpopularniejszego źródła pozyskiwania środków należy kredyt obrotowy, ale coraz większe zainteresowanie wzbudza ostatnio faktoring. Które z tych rozwiązań warto wybrać?

kredyt pod kontrakt

W Polsce 17% małych firm i 11% średnich przeznacza zewnętrzne finansowanie tylko na bieżącą działalność, natomiast 44% małych oraz 46% średnich przedsiębiorstw pozyskuje środki zarówno na bieżącą działalność, jak i na inwestycje. Z kredytu korzysta przy tym 37% małych firm i 48% średnich (źródło: https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/lipiec_2017/INDICATOR_dla_ZBP.pdf). Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także faktoring. Liczba polskich firm, które korzystały z tego rozwiązania w I półroczu 2017 roku wzrosła o 13,6% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku (źródło: http://faktoring.pl/2017/09/06/rynek-faktoringu-nie-zwalnia-tempa/). Zarówno kredyt obrotowy, jak i faktoring mogą być dobrymi rozwiązaniami, gdy przedsiębiorstwo poszukuje zewnętrznego źródła finansowania. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady. Warto przyjrzeć się im bliżej.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest często postrzegany przez przedsiębiorców jako jedyna możliwość finansowania bieżącej działalności. W rzeczywistości jednak firmy mają o wiele szersze pole manewru, niż tylko zadłużanie się w banku. Jednym z takich alternatywnych rozwiązań jest faktoring. Zanim jednak przyjrzymy się mu bliżej, warto kilka słów poświęcić kredytowi obrotowemu, ponieważ jego podobieństwo do faktoringu jest tylko pozorne. W rzeczywistości można znaleźć wiele różnic w obydwu rozwiązaniach.

Przede wszystkim zaciągnięcie kredytu w banku najczęściej wiąże się z długotrwałą i uciążliwą procedurą. Kredytobiorca zostaje dokładnie sprawdzony i musi wykazać się bardzo dobrym standingiem finansowym oraz pozytywną historią kredytową. W wielu przypadkach banki żądają również, aby firma funkcjonowała na rynku co najmniej 12 miesięcy. To duży problem dla młodych przedsiębiorstw, które szukają finansowania. Niemałym kłopotem bywa także często odpowiednie zabezpieczenie kredytu. Banki żądają najczęściej zabezpieczenia w postaci hipoteki, zastawu rejestrowego na majątku, przewłaszczenia, wierzytelności, poręczenia lub weksla in blanco. To bariera, która często sprawia, że firmy nie otrzymują kredytu. Jeśli jednak mają to szczęście, spłacają zobowiązanie samodzielnie w określonym umową terminie, a także same ponoszą ryzyko wypłacalności. W przypadku kredytu kosztem najczęściej są odsetki, a czasami również dodatkowe opłaty (na przykład prowizja przygotowawcza, opłata za wcześniejszą spłatę zobowiązania itp.). Każdy kredyt to również obciążenie bilansu zadłużeniem i jednocześnie pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstwa. Nie można również zapominać, że kredyt może zostać wykorzystany tylko na cel określony w umowie, a jeśli przedsiębiorca potrzebuje dodatkowych środków, musi czekać na kolejne decyzje kredytowe banku. Jak na tym tle wygląda faktoring?

Faktoring jako źródło finansowania

W przypadku faktoringu nie ma tak skomplikowanych formalności, jak przy kredycie bankowym. Procedura jest uproszczona i szybka, co sprawia, że przedsiębiorca może błyskawicznie otrzymać potrzebne środki na bieżącą działalność. Z faktoringu mogą korzystać także firmy o słabszym standingu, gdy posiadają wiarygodnych kontrahentów i dobrze sprzedający się produkt. To również rozwiązanie dostępne dla młodych firm, które dopiero rozpoczęły działalność na rynku. Faktoring jest także dobrym sposobem na optymalizację kosztów, jakie trzeba ponieść na monitorowanie należności, ponieważ tę działalność przejmuje faktor. W przypadku faktoringu nie pojawia się aż tak duży problem z zabezpieczeniem, którym staje się wierzytelność, weksel in blanco i pełnomocnictwo do rachunku bankowego. Jeśli firma zdecyduje się na faktoring pełny, ryzyko wypłacalności przejmuje w całości faktor, co jest dodatkowo zabezpieczane ubezpieczeniem. W przeciwieństwie do kredytu tutaj spłaty dokonuje nie przedsiębiorca (faktorant), ale jego kontrahenci, którzy zostali objęci umową faktoringu. Warto podkreślić, że faktoring nie obciąża bilansu firmy, a wręcz poprawia wskaźniki finansowe, ponieważ zamienia należność na gotówkę i nie generuje zadłużenia.

Faktoring to bardziej elastyczne finansowanie niż kredyt obrotowy. Pozyskane w ten sposób pieniądze mogą zostać przeznaczone na dowolny cel, a wysokość finansowania rośnie wraz ze sprzedażą, ponieważ wzrastają należności. W przypadku kredytu obrotowego nie można liczyć na dodatkowe usługi, natomiast wraz z faktoringiem często przedsiębiorca otrzymuje pakiet takich usług (na przykład prowadzenie rachunków rozliczeniowych dłużników, monitorowanie wierzytelności, inkaso itp.). Koszt faktoringu jest ustalany indywidualnie i zależy od bardzo wielu różnych czynników, między innymi od wiarygodności dłużników, ilości faktur i ich wartości, od dodatkowych usług, przejęcia ryzyka itd.

Wybór pomiędzy kredytem obrotowym a faktoringiem powinien zależeć od indywidualnej sytuacji firmy i od prowadzonej przez nią strategii. W rzeczywistości faktoring nie musi być wcale rozwiązaniem konkurencyjnym dla kredytu, a wręcz może go doskonale uzupełniać. Warto pamiętać, że korzystanie z faktoringu nie zwiększa zadłużenia firmy i nie zmniejsza jej zdolności kredytowej, co sprawia, że można równocześnie starać się o kredyt w banku i współpracować z faktorem. Faktoring może być dobrą usługą komplementarną względem kredytu, gdy trzeba szybko pozyskać środki na bieżącą działalność, a procedura kredytowa jeszcze trwa lub gdy pojawi się zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie. Jeśli chcesz sprawdzić, które z tych rozwiązań będzie najlepsze dla Twoje firmy, skontaktuj się z dobrym doradcą finansowym. Dzięki wsparciu doświadczonego specjalisty dowiesz się, czy wybrać kredyt, czy faktoring, a może skorzystać z obydwu rozwiązań.